ДГ 105 Ракета

Детска градина в град София

 

 Добре дощли на официалния сайт

на

ДГ №105 "Ракета" - гр. София 

 

Актуални новини
Няма изображение

Проект BG05M2ОP001- 3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Детска градина No 105 „Ракета“ е одобрена да работи по Проект BG05M2ОP001- 3.005-0004
Няма изображение

от ръководството

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че от 04.01.2021г. се възобновяват посещенията на децата в детските
Няма изображение

Затваряне на детската градина!

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че във връзка с издадена заповед от 25.11.2020г.  на министъра на