ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

ПРОЕКТ „КАКВО ЗНАЕ И МОЖЕ МАЛКИЯТ ПЕШЕХОДЕЦ?”

Проектът „Какво знае и може малкият пешеходец ”, спечелен от ДГ №105 „Ракета“е финансиран от „ Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община“ и сереализирас финансовата подкрепанаСтоличнаобщина - СБДДС.

В него ще вземат участие 200деца, посещаващи ДГ №105 «Ракета» на възраст от 3 до 7 години с партньорското участие на НЧ «Васил Левски - 1928».

Проектът е насочен към реализиране на ефикасен образователно-възпитателен процес по БДП, чрез създаване на подходяща съвременна образователна, интерактивна среда за максимално и ефективно усвояване на знания, умения и практически опит от децата, чрез изграждане на интерактивна вътрешна площадка по БДП.

Дейностите , заложени в проекта са:

  1. Състезание „Познавам пътните знаци“ със срок на изпълнение – 12.07.2021-16.07.2021г.;
  2. Викторина „Мога да играя и да се движа безопасно“със срок на изпълнение – 20.09.2021-10.10.2021г.;
  3. Театрално представление „Пресичам улицата“със срок на изпълнение – 21.10.2021-29.10.2021г.;
  4. Среща на децата от ПГ със служители на КАТсъс срок на изпълнение – 15.11.2021-17.11.2021г.;
  5. Състезание „Пътен трафик“със срок на изпълнение – 22.11.2021-30.11.2021г.;

Изграждането на вътрешната интерактивна площадка по БДП ще допринесе за повишаване на качеството и ефективността на обучението и възпитанието на децата в тази посока.Това ще доведе до положителен резултат в превенцията на рисковото поведение на най- малките участници в движението по пътищата.

Реализираните дейности по проект „Какво знае и може малкият пешеходец ” на ДГ №105 „Ракета“ ,който е финансиран от „ Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община“ исереализирас финансовата подкрепаСтоличнаобщина - СБДДС са:

  1. На 14.07.2021г. се проведе състезание „Познавам пътните знаци“.
  2. На 05.10.2021г. се проведе викторина „ Мога да играя и да се движа безопасно“ с партньорското участие на НЧ „Васил Левски 1928“.
  3. На 28.10.2021г. Илкова театър изнесе театрално представление „Пресичам улицата „с партньорското участие на НЧ „Васил Левски 1928“.

Предстои:

  1. На 16.11.2021г. среща на децата от 3 и 4 възрастова група със служители на КАТ.
  2. На 23.11.202г. заключително състезание „Пътен трафик“ с децата от градинските групи.

Всички дейности по проекта се реализират, спазвайки насоките, мерките за обучение и действие в условията на епидемична обстановка на Сovid – 19 и вътрешните правила за намаляване на риска от инфекции през учебната 2021/2022г.