ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Прием

В ДГ №105 „Ракета“ приемът на децата се осъществява според Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителни групи в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 01.03.2021г.