ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Прием

                                                                 

Педагогическият съвет при ДГ №105 „Ракета”реши:

 

1.Допълнителните критерии за прием на деца в ДГ №105 „Ракета”по ИСОДЗ от месец септември 2017г. да бъдат следните:

 

1.1.Детето да има брат / сестра,които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември.

1.2.Семейството живее на територията на административния район на детската градина /Подуяне/.

1.3.Детето има поне един родител,който работи на трудов договор в общинските училища и детски градини най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие.