ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Документи - архив

Училищен учебен план

Седмично разписание

Програмна система

План за уч.2019-2020г.

Организация на учебния ден 2019-2020г.

График за консултации с родители

Правилник за дейността 2018 - 2019 г.

Правила за превенция на тормоза и насилието 

Правила-достъп-до-информация

Организация на учебния ден 2018-2019г.

План за уч.2018-2019г.

Програмна система2018-2019

Правилник за дейността 2018 - 2019

План-стратегия

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

Програма за предотвратяване на ранното напускане на деца от ПГ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПГ

Стратегия_на_ДГ_№105_-2016-2019

Програмна_система2016-2017

Правилник_-_2017-2018_

Правила_за_достъп_до_ДГ_105_

Организация_на_учебния_ден_2017-2018_

Обява_2013_1_DD

ОБЯВА

Годишен_план_2017-2018_

Заповеди ДОД

Протокол ДОД

Прием

Писмо

Етичен кодекс