ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

История

Детското заведение е с дългогодишна история. Открито е на 01.06.1973 г.като Обединено детско заведение №5. Оттогава до днес над 10000 деца са посещавали и посещават детската градина.

 

Сградата е специално проектирана и построена според изискванията за възпитание,обучение и отглеждане на деца на възраст от 1 до 7 години.В нея са обособени помещения за 7 детски групи.

 

През 2008г.е открита нова допълнителна сграда за още 2 градински групи.

 

През 2016г.е взето решение на педагогически съвет всяка група,обучаващи се деца да има собствено наименование.Групите са: „Малечко-Палечко”, „Сладурчета”, „Зайко -многознайко”, ”Слънце”, ”МикиМаус”, ”Смехурани”, Мечо Пух”,” Бон-бон”, „Звездички”.

 

Детското заведение е преобразувано в Детска градина №105 „ Ракета” с яслени групи от 01.08.2016г.съгласно ЗПУО.

 

В детска градина №105 “Ракета “ се отглеждат и възпитават деца от 1 до 7 годишна възраст.Осъществява се образователна и културно-възпитателна работа,насочена към реализация на съвременната детска личност.

 

Децата са разпределени по възрастов признак в 9 групи,от които 2 яслени и 7градински групи. ДГ №105 предлага като допълнителни педагогически услуги изучаването на английски език, народни танци, футбол и плуване.

 

За децата от градинските групи се осигуряват летни лагери,зелени градини,ски училище и еднодневни екскурзии сред природата.