ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Педагогически екип

За децата на Детска градина №105 „Ракета” се грижи квалифициран педагогически персонал, който включва: 1 главен учител, 10 старши учители, 3 учители , 1 учител музика, 1 психолог и 1 педагог детска ясла. От тях 1 учител е с I ПКС, 3 с III ПКС и 6 с IV ПКС .

За децата от яслени групи се грижат 4 медицински сестри.

Детското заведение разполага с двама медицински специалисти „Здравен кабинет”

 

Директор на ДГ №105 „Ракета” от 15.09.1998г. е Йорданка Манова с II ПКС, организация и управление на образованието.