ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Обществен съвет

Общественият съвет на Детска градина №105 „Ракета” е създаден на 14.11.2019г. на основание чл.265, ал.1 от ЗПУО.

Състои се от 5 броя членове.

1.Мариян Петров / родител / - председател на ОС

2.Евелина Лоза / родител / - член на ОС

3.Силвия Николова / родител / - член на ОС

4.Валентин Ралчев / родител / - член на ОС

5.Ели Скаранкова / представител на финансиращия орган/ - член на ОС

 

Резервни членове на ОС

1.Виктория Иванова

2.Виктория Владимирова

3.Десислава Илиева

4.Нина Дойчева