ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Обществен съвет

Обществен съвет  на ДГ №105 „ Ракета“, създаден със заповед №100/15.11.2022г. на основание чл.265, ал.1 от ЗПУО

  1. Яна Росенова Дамянова / родител / - председател на ОС
  2. Евелина Георгиева Пашкулева / родител / - член на ОС
  3. Радостина Емилова Тасева / родител / - член на ОС
  4. Ивелина Иванова Лоза / родител / - член на ОС
  5. Ели Янис Скаранкова / представител на финансиращия орган / - член на ОС 

Резервни членове

  1. Кристина Цветанова Георгиева
  2. Николета Петрова Кринчева
  3. Мария Кирилова Палакаркина
  4. Виктория Светлинова Иванова

Прикачени документи

Заповеди ОС 2022г.