ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Обществен съвет

Общественият съвет на Детска градина №105 „Ракета” е създаден на 01.12.2016г. на основание чл.265, ал.1 от ЗПУО.

Състои се от 5 броя членове.

1.Стефан Михайлов / родител / - председател на ОС

2.Яна Дамянова / родител / - член на ОС

3.Ния Славчева / родител / - член на ОС

4.Паолина Костадинова / родител / - член на ОС

5.Ели Скаранкова / представител на финансиращия орган/ - член на ОС