ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Материална база

Детска градина №105 „Ракета” предлага добри условия за отглеждане и възпитание на децата от район „Подуяне”.

 

Помещенията са светли и просторни ,уютно обзаведени.Всяка група разполага със собствени помещения, включващи занималня,спалня, гардеробна, сервизни помещения, тераса.Интериорът е цветен и обновен посредством съвместните усилия на екипа.Обзавеждането на помещенията на отделните групи е съобразено с възрастовите и индивидуални особености на децата. За децата от подготвителните групи са създадени условия,които отговарят на потребностите на децата за учебна дейност,налични са необходимите учебни помагала.

 

Материалната база на детската градина включва плувен басейн, музикален салон, физкултурен салон, кабинет за изучаване на английски език.

 

ДГ №105 разполага с добре озеленен двор на площ около 6 дка .Всяка група разполага с детска площадка. Има изградени външна детска площадка по безопасност на движението и детско мини футболно игрище.