ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

За нас

В ДГ 105 "Ракета” се отглеждат и възпитават деца от 1 до 7 годишна възраст. Осъществява се образователна и културно-възпитателна работа, насочена към реализация на съвременната детска личност.

 

Детското заведение е открито на 01.06.1973 година. ДГ 105 „Ракета” разполага с две монолитни сгради и добре озеленен двор на площ 6 дка.

 

Децата са разпределени по възрастов признак в 9 групи, от които 2 яслени и 7 градински.


ДГ 105 ”Ракета” има модерна и подходяща за възрастта на децата материална база, разполага с:

  • музикален салон
  • физкултурен салон
  • плувен басейн
  • методически кабинет