ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Групи

През учебната 2023-2024г. в Детска градина №105 „Ракета“ функционират 2 яслени и 7 градински групи:

  • Iяслена група „ Малечко-Палечко“ – основна сграда
  • IIяслена група „ Сладурчета“– основна сграда
  • I-а възрастова група „ Зайко- Знайко“ – основна сграда
  • I-б възрастова група „ Слънце “ – допълнителна сграда
  • II-а възрастова група „ Мики- Мау“– основна сграда
  • II-б възрастова група „Смехурани“–допълнителна  сграда
  • III-а възрастова група „ Мечо Пух “– основна сграда
  • III-б възрастова група „ Бон-Бон “– основна сграда
  • IV- възрастова група „ Звездички “ – основна сграда