ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Групи

През учебната 2022-2023г. в Детска градина №105 „Ракета“ функционират 2 яслени и 7 градински групи:

I яслена група „ Малечко-Палечко“ – основна сграда

II яслена група „ Сладурчета“– основна сграда

I-а възрастова група „ Мики – Маус“ – основна сграда

I-б възрастова група „ Смехурани“ – допълнителна сграда

II-а възрастова група „ Мечо Пух“– основна сграда

II-б възрастова група „Бон-Бон“– основна сграда

III възрастова група „ Звездички“– основна сграда

IV-а възрастова група „ Зайко-Знайко“– основна сграда

IV-б възрастова група „ Слънце“ – допълнителна сграда