ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Родителски срещи за учебната 2023-2024г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителските срещи за учебната 2023/2024г. в ДГ №105 „ Ракета“ ще бъдат проведени по групи от 17.00 ч. при следния график:

I-А група – 26.09.2023г.

I-Б група – 26.09.2023г.

II- А група – 27.09.2023г.

II-Б група – 27.09.2023г.

III-А група – 26.09.2023г.

III - Б група – 26.09.2023г.

IV- група – 27.09.2023г.

I ясла – 04.10.2023г.

II ясла – 04.10.2023г.

Йорданка Манова

Директор ДГ №105