ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Важно съобщение за родителите

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че на 28 и 29.12.2023г. ДГ №105 „ Ракета“  няма да работи с деца, поради липса на заявени за  присъствие  деца от родители.

На 02.01.2024г. ще функционират 3 градински групи и яслени групи, според броя на заявените деца. Децата от градинските групи ще бъдат разпределени както следва:

Допълнителна сграда – 1б + 2б група

Основна сграда

  • 1а+2а+3а група
  • 3б+4 група

Отсъствията на децата се извиняват служебно, тъй като посочените дни са дни на ваканция.

Весели празници, здрава и щастлива Нова година!