ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Затваряне на детската градина!

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с издадена заповед от 25.11.2020г.  на министъра на здравеопазването се преустановяват посещенията на децата от градински и яслени групи в ДГ №105 „ Ракета“ за времето от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

Таксите на децата за м.ноември 2020г.могат да бъдат заплатени по банков път или на място в ДГ №105 при спазване на противоепидемичните мерки във времето регламентирано за събиране на такси. 

Директор на ДГ №105 „Ракета“

Йорданка Манова