ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и въведеното извънредно положение в РБ в ДГ №105 „Ракета“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път.

Реквизитите  за плащането са:

Банкова сметка:  IBAN: BG39SOMB91303126308200    BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД 

Д Г 105 „Ракета”  -София    БТ 000673623

Платежният документ трябва да  съдържа : ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО и ГРУПА

Дължимата такса за посещение в детската градина можете да разберете от: roditel.eu

За контакт : odz5@abv.bg

Срокът за заплащане на таксите се удължава до нормализиране на обстановката в страната.

Влизането на родители и други посетители в детската градина не се допуска.

Дължимите такси за допълнителните дейности ще се заплащат при нормализиране на обстановката.

Бъдете здрави !

От ръководството