ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Важно

Уважаеми родители ,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас за учебната 2020/2021г.Ви уведомяваме , че справки за постоянен и настоящ адрес  ще се извършват служебно от директорите  на съответното училище , без да е необходимо да посещавате районната администрация!

Заедно ще се справим!