ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

За IV-та ПГ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че удостоверенията за завършена подготвителна група се издават в края на месец май.

Получават се срещу подпис от канцеларията на ДГ №105 / от 01.06. до 05.06.2020г./.

Бъдете здрави!