ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

имунизации

Уважаеми родители,

Съгласно разпоредбите на Наредба №15/12.05.2005г.Ви уведомяваме, че в ЛЗПН задължително трябва да бъдат вписани имунизациите на децата от личните лекари.