ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Охрана

Подаване на документи за комбинирана охранителна дейност / физическа, невъоражена и СОТ/ на територията на ДГ №105 "Ракета", гр.София за периода 01.09.2019г. до 31.08.2020г.Срок за подаване на оферти  от 17.07.2019г.до 02.08.2019г. от 09.00ч. до 13.00ч.в канцеларията на ДГ №105.Необходими докумунти:1.Ценова оферта;2.Лиценз за извършване на ЧОД;3.Разрешение за използване на радиочестоти  или сключен договор със СОТ за денонощно наблюдение  и реакция с въоражени автопатрули;4.Удостоверение от КЗЛД;5.Сертификат за управление на качеството по ISO 09001:2008;6.Свидетелство за съдимост на управителя;7.Удостоверение от НАП за липса на задължения;8.Удостоверение за липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК;9.Минимум 3 референции за охрана на обекти в последните 3 години

Всички документи да са според изискванията на ЗЧОД в сила от 31.03.2018г.