ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Изследвания

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че при децата,които възобновяват посещенията си в детската градина и ясла се изискват:

1.При отсъствие за повече от два месеца- еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

2. При отсъствие за повече от 10 дни - медицинска бележка от личния лекар за контакт със заразно болен.

За да се предотврати струпването пред кабинетите на лекарите, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт

със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни, за което носят отговорност.