ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Важно

Уважаеми родители,

Таксите за допълнителни образователни дейности  не се заплащат по банков път.Те ще бъдат заплащани

на каса при отмяна на извънредното положение.