ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

"Училищно мляко " и "Училищен плод"

Уважаеми родители,

На 24.04.2020г./петък/ в ДГ №105 ще се раздават продукти по схемите "Училищно мляко" и "Училищен плод" за децата от 1 до 4 група на детската градина / без детска ясла/ по изготвен график:

Iа и  Iб - 11,00ч. до 12.00ч.

IIа и  IIб - 12,00 до 13,00ч.

IIIа и  IIIб - 13,00 до 14,00ч.

IV гр. - 14,00-15,00ч.

Пакетът на всяко дете ще съдържа :0,390кг кашкавал и 2,400кг краставици.

Моля, родителите, кото ще дойдат да получат пакетите да спазват изискванията на здравния министър за работа в извънредно положение / маски, ръкавици, без струпване на хора и спазване на 2м дистанция/.

Моля до 12,00ч. на 22.04.2020г.през фейсбук групата на всяка група да уведомите учителите по групи кои родители ще се възползват от помощта и кои не желаят.

Бъдете здрави!

Директор на ДГ №105