ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

съобщение - преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Столична община

Уважаеми родители,

Със заповед на здравния министър от 13.03.2020г. и Заповед на Кмета на СО №1485/13.03.2020г. се преустановяват

посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Столична община в сила до 29.03.2020г.

Срокът на настоящата заповед може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.