ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Отваряне на детската градина

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 04.01.2021г. се възобновяват посещенията на децата в детските градини и ясли.

Необходимо е стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

При възобновяване посещението на детето родителите попълват декларация за информирано съгласие

по образец, която замества бележката от личен лекар. Ще я получите от учителите и мед.сестри на групата.

Образец на декларацията има в секция новини от месец май/ юни 2020г.