ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Конкурс за охрана

Подаване на оферти за комбинирана охранителна дейност / физическа,невъоражена и СОТ/ на територията на ДГ №105 "Ракета" за периода от 01.09.2018г до 31.08.2019г.Срок за подаване на оферти от 01.08.2018г.до 14.08.2018г. от 9,00 до 14,00ч. в канцеларията на ДГ №105.Необходими документи:1.Ценова оферта;2.Лиценз или удостоверение за извършване на ЧОД;3.Разрешение за използване на радиочестоти или сключен договор със СОТ за денонощно наблюдение и реакция с въоражени автопатрули; 4.Удостоверение от КЗЛД;5.Сертификат за управление на качеството по ISO9001:2008;6.Свидетелство за съдимост на управителя;7.Удостоверение от НАП за  липса на задължения ;8.Удостоверение за липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК;9.Минимум 3 референции за охрана на обекти в последните 3 години.

Всички документи да са според изискванията на ЗЧОД в сила от 31.03.2018г.