ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Покана от ДГ №105 "Ракета"

На 10.04.2020г. ДГ №105 "Ракета" ще отвори вратите си за всички бъдещи родители и деца, които искат да разгледат детската градина.Те ще имат възможност да се запознаят с яслените  и първа група в детската градина, музикален салон, физкултурен салон, кабинет по английски език, басейн. Всички, които се интересуват  от условията за обучение, възпитание и социализация на децата , възможностите за прием за учебната 2020/2021г. ще могат да разговарят с директора и учителите.