ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

2 б група

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че 19 деца от 2-б група са поставени под карантина от СРЗИ от 17.11.2020г.до 26.11.2020г./вкл./.заради контакт с учител с +PSR тест.

Карантинирани са децата присъствали в понеделник 16.11.2020г.в групата.Останалите неконтактни деца могат да посещават детската градина в други

групи след като родителите предварително се свържат с директора.Родителите на карантинираните деца трябва да уведомят личния лекар на детето 

и да проследят здравословното му състояние.

Бъдете здрави!

От ръководството