ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Информация за родителите относно постъпването на децата в ДГ № 105 "Ракета" , класирани за прием през новата учебна година

Уважаеми родители,

Постъпването на децата в ДГ №105 „ Ракета“ , класирани за прием през новата учебна година се извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември. За текущите класирания сроковете текат от датата на записване на детето.Непостъпило дете в определените срокове губи мястото си, а родителят правото си да кандидатства в детската градина до началото на приема за следващата учебна година.

В тази връзка , в срок до 09.09.2022г. ,молим всички родители , които до момента не са се свързали с нас / по телефона или на място/ да се обадят.