ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

За децата на ДГ №105 "Ракета" се организира синя детска градина от 29.06.2019г.до 08.07.2019г.в гр.Царево, х-л "Панорама".за повече информация се обръщайте към учителите на групи.