ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Уточнение

Уважаеми родители,

Във връзка с ограничаване разпространението на коронавирус COVID -19 в настоящия момент се забранява влизането на външни лица в детското заведение за неопределено време.Следете в сайта на ДГ №105 кога ще е възможно да се осъществи " Деня на отворени врати".