ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Важна информация за родителите относно таксите за детски ясли и детски градини

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с промяната на Закона за корпоративното подоходно облагане / ДВ бр.17/ 2022г./ в & 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022г.

 

Директор на ДГ №105 „Ракета“

Йорданка Манова