ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Уъркшоп за родители и учители на тема: "Как да създаваме общност"

Уважаеми родители,

На 13.06.2024г. от 17,00ч. в музикален салон / допълнителна сграда/ на ДГ №105 „ Ракета“ ще се проведе :
Уъркшоп за родители и учители на тема: "Как да създаваме общност"

Инфо за събитието
По време на едночасовата ни работа, заедно учители и родители ще търсим отговори на следните въпроси :
Какво е общност?
Как подпомага децата ни?
Как подпомага нас учителите и родителите?
Какво ни пречи да имаме общностни взаимоотношения?
Как да създаваме общност?

Водещ
Калин Гайтанджиев Психолог / Психотерапевт

За проекта
Проект "Урок по приятелство и рок" е разработен съвместноот Калин Гайтанджиев и читалище "Васил Левски" общинаП одуяне, с подкрепатана СП " Култура" към Столична община.
Насочен е към родителите и учителите в детските градини.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!