ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Съобщение за родителите на новоприетите деца

Предния работен  ден, преди постъпването на детето в детската градина, родителите на новоприетите деца  от 8:30 до 16:00 часа трябва да донесат при медицинската сестра в администрацията следните документи  съгласно Наредба №3 от 05.02.2007 година на МНЗ:

  1. Лична здравна профилактична карта издадена от лекар с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приеми ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно.
  2. Изследвания от чревен кабинет за чревна бактерия и  чревни паразити (имат срок на давност 15 дни преди датата на постъпване в детското заведение)
  3. Изследвания за кръв и урина на детето (имат срок на давност 7 дни преди датата на постъпване в детското заведение).
  4. Талон за антропометрични изследвания (ръст, тегло и гръдна обиколка)
  5. Васерман на единия от родителите
  6. Бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразно болни деца  (имат срок на давност 3 дни преди датата на постъпване в детското заведение)

В деня на постъпването, сутринта децата ще се приемат от 7:00 до 8:30 часа и на всички деца трябва да са донесени:

  1. Пижама според сезона
  2. Резервно  бельо, дрехи за  подмяна

Вътрешни обувки  с надписани  инициали на името  на детето