ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Психологическа подкрепа

ОСИГУРЕНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ В СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ С COVID-19

0877183133

ТЕЛЕФОННАТА ЛИНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЩЕ РАБОТИ ПО ГРАФИК , НА КОЯТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ПСИХОЛОЗИ ДОБРОВОЛЦИ

График на работната група за психологическа консултация в РЦПППО – София-град* на телефонна линия 0877183133

14.12.2021 

Вторник

10.00-16.00

Рада Николова - НФСГ

15.12.2021

Сряда

10.00-16.00

Дежурен специалист от РЦПППО

16.12.2021

Четвъртък

10.00-16.00

Рада Николова - НФСГ

17.12.2021

Петък

10.00-16.00

Дежурен специалист от РЦПППО

 

 

 

20.12.2021

Понеделник

10.00-16.00

Дежурен специалист от РЦПППО

21.12.2021

Вторник

10.00-16.00

Рада Николова - НФСГ

22.12.2021

Сряда

10.00-16.00

Дежурен специалист от РЦПППО

23.12.2021

Четвъртък

10.00-16.00

Рада Николова - НФСГ

 

04.01.2022 

Вторник

10.00-16.00

Владимир Димитров РЦПППО

05.01.2022

Сряда

10.00-16.00

Светослав Арнаудов РЦПППО

06.01.2022

Четвъртък

10.00-16.00

Симона Пенева РЦПППО

07.12.2022

Петък

10.00-16.00

Филип Петров РЦПППО

 

 

 

10.01.2022

Понеделник

10.00-16.00

Цветомира Ангелова РЦПППО

11.01.2022

Вторник

10.00-16.00

Анна Ганчева РЦПППО

12.01.2022

Сряда

10.00-16.00

Мариана Банчева РЦПППО

13.01.2022

Четвъртък

10.00-16.00

Златина Иванова РЦПППО

14.01.2022

Петък

10.00-16.00

Паулина Петрова РЦПППО