ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

На 12.06.2023г. 6 учители от ДГ №105 "Ракета" взеха участие в проект на СО р-н "Подуяне"

На 12.06.2023г. 6 учители от ДГ №105 " Ракета" взеха участие в проект на СО р-н "Подуяне" - 

"Детският животе безценен". Обучението на тема" Детски спешни състояния" бе осъществено от Академия Първа Помощ.