ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Конкурс за охрана - СОТ

Подаване на оферти  за  охранителна дейност /  СОТ / на територията на ДГ №105 „ Ракета” за периода от 01.09.2021г. до 31.08.2022г.Срок за подаване на оферти от 16.08.2021г до 20.08.2021г. от 9,00 до 14,00ч. в канцеларията на ДГ №105.