ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Информация за родителите

На основание Заповед на кмета на  район „Подуяне“ , считано от 12.04.2021 г. /понеделник/ до  второ нареждане, в Детска градина №105“Ракета“ ще бъдат настанени за отглеждане деца от Детска градина №177 „Лютиче“.

Това се налага поради авария и ремонт в  детската градина.

Създадена е организация и ще бъдат спазени всички хигиенни и противоепидемични мерки.