ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Проект "Бързи, здрави и умни"

ДГ №105 "Ракета" ще вземе участие в реализирането на проект "Бързи,здрави и умни" на СО район "Подуяне"и общинските детски градини ,финансиран от Програма за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта - 2018г." и създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности / проекти в областта на физическото възпитание и спорта,здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции- училище и детска градина.

Детската градина ще бъде домакин на финалните игри за децата от микрорайон "Суха река".В игрите ще вземат участие децата от ДГ №105, ДГ №74,ДГ №110 и ДГ №148.Те ще се проведат на 31.10.2017г.от 10,00ч.във физкултурен салон - допълнителна сграда на ДГ №105.Проект