ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Проект "Бързи, здрави и умни"

 

 

На 31.10.2017 г. в ДГ № 105 ”Ракета” се проведе финалният етап на проекта „ Бързи,здрави и умни”, по който работихме съвместно с районната администрация на район „ Подуяне” и децата от IV –те групи на ДГ № 74, ДГ № 110 и ДГ № 148.

Наши гости бяха кметът на район „Подуяне” –г-жа Ева Митова и зам.кметът –г-жа Ани Бързанова.

Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото  възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „ София -Европейска столица на спорта-2018 г.”

Реализирането на проекта допринесе за повишаване на физическата и познавателна активност на децата. Включеният състезателен елемент провокира у тях устойчив интерес, нестандартна двигателна активност, съпроводена с много емоционален заряд.

Децата бяха наградени с медали, а екипът на ДГ с плакет от кмета на район „ Подуяне” –г-жа Ева Митова.