ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

работно време за прием на документи

Работно време за прием на документи на новоприетите деца за учебната 2020/2021г.

от понеделник до петък

от 9,00ч.до 12,00ч.

от 13,00ч.до 16,00ч.