ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Конкурс ДОД

Ръководството на ДГ №105 "Ракета" уведомява участниците в конкурса за ДОД, че отварянето на пликовете с документи ще се осъществи на 05.06.2018г. от 9,30ч. в учителската стая на  допълнителна сграда на ДГ№105.